Home » All Worksheets » Kata Nama Am

Kata Nama Am

Kata Nama Am ialah kata yang merujuk kepada orang, binatang, benda atau tempat. Kelaskan kata nama am di bawah mengikut kumpulan yang betul.

(Downloads 29)

Description

Kata Nama Am ialah kata yang merujuk kepada orang, binatang, benda atau tempat. Kelaskan kata nama am di bawah mengikut kumpulan yang betul.